dijous, 12 de maig de 2011

LA NECESSITAT D'UNA BONA GESTIÓ DELS DINERS PÚBLICS

S’ha anunciat des del Ministeri d’economia que la despesa pública no podrà créixer més del que pugi el PIB (Producte Interior Brut). S’ha anunciat l’aprovació d’una nova llei que obligarà a apujar els impostos si la despesa pública és superior a la taxa de creixement de l’economia. Per tant, amb els mateixos ingressos hem de fer factible que sigui suficient per mantenir la societat del benestar i no s’incrementin els nostres impostos.


Per això necessitem una bona gestió dels nostres recursos, millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió pública. La gestió dels recursos a l’Administració pública moltes vegades la realitzen polítics i càrrecs de confiança i/o assessors que han sigut escollits perquè s’ha prioritzat la lleialtat política deixant en segon pla les seves competències personals i professionals, ja que els criteris de la seva elecció no respon a la seva capacitació professional i/o política, solament es premia la seva fidelitat a uns colors polítics determinats, això fa que la gent poc preparada pugui ocupar càrrecs de responsabilitat. Per tant, amb aquestes premisses, no es pot aconseguir un govern dels millors i dels gestors ben preparats perquè la gestió pública sigui la més eficaç i eficient.Els processos de selecció dels partits i ens locals haurien de ser sota criteris objectivables prioritzan les competències professionals i/o polítiques dels candidats en funció de les responsabilitats a desenvolupar en la gestió pública. D’aquesta manera es reduiria la desafecció de la gent vers la gestió dels nostres recursos econòmics i es trobarien solucions a problemes que cada vegada són més complexos i difícils de resoldre.


Senyors/res alcaldes i regidors: no es preguntin què poden fer per conservar les seves quotes de poder, la pregunta correcta és, que poden fer vostès pel seu municipi amb una gestió professional, positiva, clara i transparent per als seus ciutadans?
En temps de crisi és important que les retallades que sofreixen els ajuntaments dels ajuts del govern central es vegin reemplaçades més que mai per una bona gestió dels recursos. Cal una gestió intel.ligent i perquè això sigui possible necessitem polítics, assessors, tècnics,... preparats: amb els millors coneixements, capacitats, amb aptituds i actituds per fer una bona gestió dels diners de tots i reduir el nivell de desafecció i abstenció de la ciutadania a l’hora d’anar a votar i voler participar en la vida pública.


Marta Pedrosa