dijous, 12 de maig de 2011

LA NECESSITAT D'UNA BONA GESTIÓ DELS DINERS PÚBLICS

S’ha anunciat des del Ministeri d’economia que la despesa pública no podrà créixer més del que pugi el PIB (Producte Interior Brut). S’ha anunciat l’aprovació d’una nova llei que obligarà a apujar els impostos si la despesa pública és superior a la taxa de creixement de l’economia. Per tant, amb els mateixos ingressos hem de fer factible que sigui suficient per mantenir la societat del benestar i no s’incrementin els nostres impostos.


Per això necessitem una bona gestió dels nostres recursos, millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió pública. La gestió dels recursos a l’Administració pública moltes vegades la realitzen polítics i càrrecs de confiança i/o assessors que han sigut escollits perquè s’ha prioritzat la lleialtat política deixant en segon pla les seves competències personals i professionals, ja que els criteris de la seva elecció no respon a la seva capacitació professional i/o política, solament es premia la seva fidelitat a uns colors polítics determinats, això fa que la gent poc preparada pugui ocupar càrrecs de responsabilitat. Per tant, amb aquestes premisses, no es pot aconseguir un govern dels millors i dels gestors ben preparats perquè la gestió pública sigui la més eficaç i eficient.Els processos de selecció dels partits i ens locals haurien de ser sota criteris objectivables prioritzan les competències professionals i/o polítiques dels candidats en funció de les responsabilitats a desenvolupar en la gestió pública. D’aquesta manera es reduiria la desafecció de la gent vers la gestió dels nostres recursos econòmics i es trobarien solucions a problemes que cada vegada són més complexos i difícils de resoldre.


Senyors/res alcaldes i regidors: no es preguntin què poden fer per conservar les seves quotes de poder, la pregunta correcta és, que poden fer vostès pel seu municipi amb una gestió professional, positiva, clara i transparent per als seus ciutadans?
En temps de crisi és important que les retallades que sofreixen els ajuntaments dels ajuts del govern central es vegin reemplaçades més que mai per una bona gestió dels recursos. Cal una gestió intel.ligent i perquè això sigui possible necessitem polítics, assessors, tècnics,... preparats: amb els millors coneixements, capacitats, amb aptituds i actituds per fer una bona gestió dels diners de tots i reduir el nivell de desafecció i abstenció de la ciutadania a l’hora d’anar a votar i voler participar en la vida pública.


Marta Pedrosa

dilluns, 4 d’abril de 2011

CiU: PER UN NOVA LLEI DE FINANÇAMENT LOCAL


Els ajuntaments pateixen les conseqüències de la crisi per la falta d’un marc legal de finançament estable i raonable. Des de fa temps els ajuntaments estan afrontant les seves obligacions i els seus serveis amb un sistema de finançament insuficient, sense recursos propis necessaris i amb massa dependència d’ altres administracions. Les mancances del sistema de finançament local encara s’estan agreujant degut a la disminució dels ingressos municipals i sobretot per l’increment cada vegada més de la demanda de serveis d’àmbit social i del mercat laboral.

CiU té com a objectiu fer realitat una reforma estructural del sistema de finançament dels ens locals que proveeixi de recursos suficients per garantir el compliment del marc de competència real dels ajuntaments, i garanteixi, la seva autonomia financera. CIU ha plantejant la necessitat d’aprovar una nova llei de finançament dels ens locals. Si Catalunya té més diners també n’hi haurà més per als ajuntaments. És important fer conèixer a la gent que CiU continuarà plantejant, com ja ho ha fet, un nou model de finançament local. Si els ciutadans de Sant Boi ens donen la seva confiança CiU sortirà reforçada per continuar plantejant que cal aquesta reforma a nivell d’Estat.

Catalunya vol continuar sent solidaria amb la resta de l’Estat, però està tipa de veure que no ens arriben els diners, que els ajuntaments tenen sempre moltes dificultats i que l’Estat no fa els deures, Espanya ha d’escoltar a Catalunya i ho farà si la gent confia amb CiU. Per tant, per ser escoltats a Espanya cal que a Catalunya la gent doni el suport a CiU. Mentrestant els ajuntaments en aquests moments han d’aplicar el principi d’austeritat.Marta Pedrosa Varela

Regidora de CiU

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat


dilluns, 14 de març de 2011

SANT BOI REFERENT EN SALUT MENTAL

Sant Boi de Llobregat ja és referència a nivell de Salut Mental. Els darrers anys s’han fet accions en aquest sentit: l’obertura d’un nou Hospital General, la signatura d’un protocol avalat per dotze institucions, i l’acollida de congressos i jornades internacionals.
A l’any 2008, a la Marató de TV3 es va organitzar una cantada ciutadana de la cançó “boig per tu”. Amb aquest acte es volia aconseguir sensibilitzar a la població per ajudar a integrar les persones que tenen malalties mentals.
CiU va recolçar la nova marca identificativa de la ciutat de Sant Boi, que esta formada per el signe d’una clau i de l’eslogan “SB boig per tu”.
L’any 2009 se li va otorgar a Sant Boi el títol de Ciutat de la Salut Mental. La salut mental és una de les disciplines que ha sofert més canvis en quant a la seva orientació. Si fem una ullada a la seva història ens evidencia el haver passat d’un model de manicomis i d’aïllament, a un model en xarxa i rehabilitador; d’enfoc exclusivament mèdic a un model biopsicosocial, són importants aquests canvis respecte a l’atenció de les persones amb transtorns mentals.
A l’octubre de 2010 el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBC) va aconseguir la distinció de Campus d’Excel.lència Internacional per part del Ministeri d’Educació, Ciencia i Innovació. El HUBC és un campus urbà que s’estén en diverses localitats, entre elles Sant Boi de Llobregat, per tractar la recerca i la investigació en els campus científics i socials per tal de millorar la salut de les persones. A més, pretén que amb la implantació de centres universitaris o de salut, el municipi millori en aquest sentit.
Per això, CiU ha recolçat a l’Ajuntament per què Sant Boi sigui una referència en l’àmbit de la Salut Mental i per passar de ser “el poble del bojos” a ser la “ciutat de la salut mental”. Per aquest motiu, el calendari municipal 2011 a Sant Boi de Llob., s’ha dedicat a la Salut Mental. Pacients de l’àrea de rehabilitació del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Menni han sigut els encarregats de fer els dibuixos.
Com a llicenciada en psicología considero que aquest és un pas més en el canvi de la inclusió social de les persones amb malaltia mental, però encara queda feina a fer.Marta Pedrosa Varela

divendres, 28 de gener de 2011

CiU al govern municipal de Sant Boi de Llobregat

CiU a Sant Boi fem un balanç positiu de la nostra estada al govern municipal doncs s'han portat a terme projectes importants per la ciutat: la construcció dels cinemes que ha permés a Sant Boi equiparar-se al nivell d'altres poblacions veïnes, la recuperació de l'Ateneu Santboià per ser un equipament per a la ciutat, la construcció d'un nou hospital millor equipat, la construcció d'un parc de bombers, la instal.lació de contenidors soterrats, la creació de carrils bici, la construcció de noves escoles bressols municipals,... CiU com a grup polític municipal de l'equip de govern hem portat una política municipal de recolçament dels grans projectes urbanítics que des de feia molts anys estaven aparcats i que eren molt necessaris per a la ciutat de Sant Boi i per a la seva ciutadania.
Les obres que s'han executat han permés donar un salt de qualitat i de benestar a la gent de Sant Boi.
Des de CiU a Sant Boi som conscients que no tot està fet i que resta molt per fer. Volem continuar treballant en positiu com hem fet fins ara, sempre estant a prop de la gent, treballant per assolir una cohesió social i evitar l'exclosió dels sectors de població més vulnerables. Per això, CiU recolçarà, com ha fet fins ara, al govern municipal en les polítiques actives locals d'ocupació i polítiques socials.
L'experiència que des de CiU hem assolit estant al govern municipal ens ha de servir per afrontar nous reptes en el futur.
CiU a nivell local s'ha esforçat i ha aconseguit reduir les despeses a actuacions que ha gestionat. Un clar exemple ha sigut l'ajust pressupostari a la Fira de la Puríssima introduïnt propostes més creatives, per fer un estalvi pressupostari.
Només des de l'exemple la classe política podem demanar sacrificis a la resta de la societat. Entenem que no podem demanar a la ciutadania allò que no estem disposats a fer.
Volem continuar treballant des del rigor i amb l'aportació dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi per fer una ciutat millor.

dimecres, 26 de gener de 2011

Aprovació moció de rebuig a la sentència del Suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes

El ple del passat 24 de gener el grup municipal de CiU vam presentar conjuntament amb ERC, ICV-EUiA i PSC una moció de rebuig a la sentència del Suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes, que exigeix a la Generalitat introduir el castellà com a llengua vehicular a l'escola.

El contingut de la moció que es vam presentar de forma conjunta és,

Atès que el Tribunal Suprem (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional espanyol (TC), insten al Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori, és a dir, fins als 16 anys;

Atès que el Tribunal Suprem declara el dret del recurrent a què el castellà s'utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat ha d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional;

Atès que aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix contra una qüestió nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a model per preservar la llengua i per garantir la integració e les persones nouvingudes;

Atès que la conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte discriminatori envers el català i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants;

Atès que, com a càrrecs electes, no podem acceptar cap agressió en contra de la nostra llengua;

Per tot això, els Grups Municipals, ERC, ICV-EUiA, PSC i CiU, proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes sentències del Tribunal Suprem que inteten imposar la fi del sistema d'immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha suposat un model d'èxit.

Segon.- Manifestar el nostre suport a l'actual model d'immersió lingüística que ha portat resultats positius en l'educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement de castellà, i, per tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que cal continuar aplicant.

Tercer.- Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l'eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.

Quart.- Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l'enèsim atac a la llengua, cultura i societat catalana.

Cinquè.- Donar suport a les accions de rebuig contra les sentències del Tribunal Suprem espanyol i en defensa del model d'immersió lingüística escolar que estan sorgint des de la societat civil.

Sisè.- Instar el Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei d'Educació a Catalunya.

Setè.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Aquesta moció presentada pels grups municipals que estem al govern municipal va ser aprovada en aquest ple.

divendres, 17 de desembre de 2010

GRÀCIES SANT BOI PER DONAR SUPORT MAJORITARI A CIU!
Sant Boi ha donat suport majoritari a la candidatura encapçalada per Artur Mas en les eleccions al Parlament de Catalunya. CiU ha estat la força més votada amb 9.319 vots, 2.812 vots més que fa quatre anys. La victòria s’ha produït d’una manera homogènia a totes les comarques de Catalunya. CiU al Baix Llobregat ha guanyat més de 30.000 vots.

A CiU ens sentim responsables del suport que ens ha donat la ciutadania de Sant Boi i teniu el nostre compromís per continuar treballant per fer possible el canvi a Sant Boi. A tots i a totes les persones que ens heu donat aquest vot de confiança us volem transmetre primer el nostre agraïment, i en un acte de responsabilitat us diem que continuarem treballant per fer possible també el canvi al municipi. Hem de fer possible entre tots aixecar Catalunya.

Els canvis a nivell de representació home-dona ja han començat. El nou Parlament a Catalunya serà el més paritari de la història amb 56 diputades i Núria de Gispert, ex consellera de justicia i d’interior de CiU ja ha sigut escollida Presidenta del Parlament de Catalunya, s’ha convertit en la primera dona presidenta del Parlament. CiU n’ha sigut el primer partit pioner.
Aixi mateix, l’Artur Mas ha sigut escollit el nou President de la Generalitat i ha començat a complir amb les seves promeses: ha fet un bon govern, obert i integrat també per persones que són independents i que ha fet possible que la dona estigui present amb responsabilitats al màxim nivell.


Us desitjo a tots i a totes unes bones festes nadalenques i un millor any 2011!


Marta Pedrosa Varela
Regidora d'UDC
CiU
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat


divendres, 5 de novembre de 2010

28 N: amb CiU fes possible el canvi


Les eleccions al parlament de Catalunya són molt transcendents per Catalunya. En aquestes eleccions Catalunya s’hi juga molt. Les eleccions polítiques que s’impulsin a partir de la nova legislatura marcaran l’esdevenir dels anys més immediats, però, sobretot determinaran el futur de les noves generacions.

CiU té com a prioritat lluitar contra la crisi econòmica i crear ocupació. Creiem en la iniciativa personal, en el treball, en la cultura de l’esforç, en els valors que han permès a Catalunya viure i tenir un desenvolupament sostingut.

Creiem en les empreses, veritables generadores de riqueza i també de feina, i creiem en les persones i la seva capacitat creativa, d’iniciativa i de treball. Volem garantir el dret a la feina de totes les persones i el desenvolupament econòmic al conjunt del territori.
Una de cada cinc persones en edat de treballar està a l’atur, i un de cada tres estudiants no acaba l’ensenyament obligatori. A Catalunya el nombre d’alumnes que no acaben l’educació obligatòria és del 31,5%, el doble de la mitjana dels 27 països de la Unió Europea (14,8%). Catalunya és líder en atur juvenil, amb un 40%, el doble que la mitjana de la zona euro (19,9%).

Volem un país que no doni l’esquena a la pobresa. A Catalunya hi ha una taxa de pobresa de com a mínim un de cada cinc catalans, cosa que ens situa a la cua d’Europa. La pobresa afecta sobretot les dones, les persones vídues, i els infants. Cada cop hi ha més famílies pobres.

El tripartit també ha estat d’esquena a les famílies. No s’han augmentat ni les franges d’edat ni les prestacions. L’any 2010 una familia rep menys euros per fill que l’any 2003. De 2.108 euros en total (any 2003) s’ha passat a 1.914 euros (any 2010).
En l’àmbit de la salut, la realitat és que les llistes d’espera continuen augmentat. Així, mentre que a Espanya la mitjana d’espera per a les principals operacions és de 79,70 díes, a Catalunya és un 47% superior, 117,17 díes.

A nivell econòmic també cal posar de manifest la mala gestió del tripartit de les finances públiques provocant més déficit i més endeutament.

El país està tocat però no enfonsat. L’objectiu de CiU és reflotar-lo. El proper 28 de novembre és una oportunitat de passar pàgina i d’obrir-ne una nova amb un Govern fort, que actuï amb autoritat, determinació, valentia i coratge, i un Parlament amb les mateixes característiques.
CiU demana a tota la ciutadania que prengui consciència de la situació actual, assumeixi la seva responsabilitat personal i acudeixi a les urnes exercint un vot reflexiu, útil i en positiu.
El canvi solament serà possible amb un govern de CiU. Amb els vostres vots ho farem possible!Marta Pedrosa Varela
Regidora de CiU
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat